Image
Image
Image
Image

GVIR SERVIS DIZALA d.o.o. bavi se od 1997. projektiranjem, montažom, remontom, modernizacijom, održavanjem, servisom i popravcima dizala.

Certificirani smo za poslove prodaje, montaže, remot, modernizacije te održavanje liftova.

ISO 9001 certificate

Servis

Gvir servis dizala d.o.o. u gradu Zagrebu servisira i održava 461 dizala, na stambenim i poslovnim zgradama na kojima su upravitelji G.S.K.G. d.o.o., G.S.G. d.o.o.-Velika Gorica, Upravitelj-gradnja d.o.o., Upravitelj-stan d.o.o., Stambeni servis - poslovni centar d.o.o., Romat d.o.o., Gap-element d.o.o., Lind-grad d.o.o., Maksimus d.o.o., K-index d.o.o., Fuger d.o.o., Standard održavanje d.o.o., PROFI BAUCENTAR d.o.o., hotel Holiday, Dom za odrasle osobe Bidružica.

Napomena: dizala moraju biti mjesečno održavana i kontrolirana prema Pravilniku o sigurnosti dizala, NN br. 135/2005 članak 34-40.
 

Brzi upit
MIKROPROCESORSKA GRUPA UPRAVLJANJAKABINSKA VRATA FERMATORKABINA DIZALAVOZNO OKNOPROTUUTEGJAMA VOZNOG OKNAVOZNO OKNO